Pixi is your best source of fun.
Staňte sa súčasťou PIXI.
Zaregistrujte sa a vkladajte si vlastné GIFy, obrázky a články.

Privacy Policy

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti

www.Pixi.sk


Web stránka pixi.sk nezbiera žiadne osobné údaje návštevníkov počas ich návštevy
a prezeranie web stránky je anonymné.

Výnimkou je dobrovoľné poskytovanie údajov prostredníctvom online formulárov uverejnených na stránke.
Takto získané údaje sú však používané výhradne pre účel, pre ktoré boli poskytnuté,
nie sú ďalej uchovávané, ani poskytované tretím stranám.

Web stránka pixi.sk používa software pre sledovanie návštevnosti stránok.
Zber týchto dát je anonymný a používaný výhradne na interné účely.
Identifikácia konkrétnej osoby návštevníka stránky nie je prostredníctvom tohto softwaru možná.