Pixi is your best source of fun.
Staňte sa súčasťou PIXI.
Zaregistrujte sa a vkladajte si vlastné GIFy, obrázky a články.

Terms of Use

Autorské práva a ďalšie použitie obsahu

Prevádzkovateľ je autorom a vlastníkom obsahu web stránky pixi.sk. Kopírovanie, distribúcia a akékoľvek ďalšie šírenie textového, grafického, audio a video obsahu web stránky je povolené len pre osobné / výhradne neziskové účely. Predpokladom takéhoto šírenia je splnenie podmienky zachovania odkazu na pôvodný zdroj informácii, web stránku pixi.sk. V ostatných prípadoch použitia obsahu sa vyžaduje výslovný súhlas prevádzkovateľa. Zverejnené ochranné známky sú vlastníctvom ich pôvodných vlastníkov.

Zverejnené informácie

Všetky informácie uverejnené na web stránke boli poskytnuté v dobrej viere. Napriek tomu majú len všeobecný informatívny charakter a nemusia byť v uverejnenej podobe úplne a presné. Zverejnené informácie nezakladajú vznik žiadneho z nich plynúceho nároku.

Informácie na web stránke môžu byť podľa nášho uváženia, bez predchádzajúceho upozornenia, odstránené alebo zmenené. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za žiadne priame alebo nepriame škody spôsobené používaním webu.

Externé odkazy

Na web stránke pixi.sk sa nachádzajú odkazy na web stránky tretích strán. Prevádzkovateľ webu však nie je ich vlastníkom, nezodpovedá za uverejnený obsah, ani za škody spôsobené ich používaním. Napriek tomu je našou snahou uverejňovať na našom webe len preverené a bezpečné odkazy, ktoré budú návštevníkom stránky prínosom.